Prijavljivanje u reklamacije

Kreiranje reklamacije je moguće jedinu uz prijavu. Ukoliko ste potrošač, podnesite reklamaciju preko vašeg prodavca.